Nasazením informačního systému na míru učiníte zásadní skok ve zvýšení produktivity a kvality Vaší práce.

Projektový záměr

Před projektem nasazení informačního systému pro Vás zpracujeme projektový záměr, který reálně zhodnotí přínosnost připravovaného projektu pro Vaši firmu a pomůže Vám tak ve Vašem rozhodnutí o jeho realizaci.

Nalezneme příležitosti pro nasazení informačního systému ve Vaší firmě. Stanovíme jeho rozsah a navrhneme technologie pro jeho vývoj. Vyhodnotíme realizovatelnost, návratnost a smysluplnost plánovaného informačního systému.

Identifikace příležitostí k nasazení informačního systému
Příležitosti k nasazení informačního systému můžeme identifikovat na základě Vašich přímých požadavků nebo na základě analýzy firemních procesů. Typicky jde o administrativně náročné činnosti, případně o potřebu nových funkčností.
Posouzení vhodnosti dané agendy pro automatizaci
Ne každá agenda je vhodná pro zpracování informačním systémem. Posoudíme vhodnost zamýšlené agendy a případně doporučíme alternativní možnosti.
Návrh projektové metodiky
Projektová metodika zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu, produktivitu práce, flexibilitu a celkově tedy i úspěch či neúspěch projektu. Navrhneme metodiku vhodnou pro daný projekt, projektový tým i Váš přístup k projektu.
Návrh vývojových a provozních technologií
Vývojové technologie určují rychlost a snadnost implementace, musí však zároveň odpovídat znalostem vývojového týmu. Provozní technologie musí být v souladu s požadavky danými vývojovou technologií, požadavky na výkonnost systému a s provozním prostředím.
Rámcový odhad nákladů automatizace
Odhadneme náklady, které bude Vaše firma mít v souvislosti s realizací projektu.
Přehled přínosů automatizace
Vyhodnotíme přínosy projektu pro Vaši firmu.
Doporučení
Shrneme výsledky projektového záměru do porovnání přínosů a nákladů a závěrečného doporučení o realizaci projektu.

Vývoj

Vyvineme pro Vás informační systém na míru od sběru požadavků, přes naprogramování až po otestování a vyladění výkonu.

Vyvineme informační systém podle Vašich potřeb. S využitím agilního přístupu a špičkových vývojových technologií zajistíme, že dostanete přesně to, co chcete. Automatizované testy zajistí 100% kvalitu, vždy.

Analýza uživatelských požadavků
Zjistíme, zformulujeme a zapíšeme požadavky na vyvíjený systém ve formě "user stories". Provedeme analýzu uživatelských požadavků. Vypracujeme funkční specifikaci systému ve formě případů užití ("use cases").
Vývoj informačního systému na míru
Naprogramujeme uživatelské funkčnosti informačního systému podle zadání, funkční specifikace.
Integrace
Vyspecifikujeme rozhraní informačního systému. Promítneme dokument rozhraní do funkční specifikace systému. Naprogramujeme rozhraní informačního systému podle funkční specifikace.
Vývoj automatizovaných funkčních testů
Naprogramujeme automatizované funkční testy informačního systému. Zajistíme plné pokrytí funkčnosti systému automatizovanými testy.
Zátěžové testování
Provedeme zátěžové testování informačního systému. Doporučíme nebo provedeme optimalizaci informačního systému pro dosažení požadovaných dob odezvy.

Provoz

Váš informační systém budeme provozovat v moderním provozním prostředí, postaveném na nejnovějších cloud technologiích.

Zajistíme bezproblémový provoz Vašeho informačního systému v naší infrastruktuře. Nejmodernější cloud technologie nám umožňují zbavit Vás starostí s provozem za současného snížení Vašich provozních nákladů.

Správa provozního prostředí
Software provozního prostředí pravidelně aktualizujeme a udržujeme na nejnovějších stabilních verzích.
Provozování informačního systému
Informační systém, který jsme Vám na míru implementovali, budeme provozovat v našem provozním prostředí.
Nasazování nových verzí
Postaráme se o nasazování nových verzí informačního systému do provozního prostředí.
Monitoring
Naše provozní prostředí i aplikace v něm provozované jsou pravidelně monitorovány. Případné provozní problémy tak mohou být bezodkladně řešeny, někdy dokonce i před tím, než se projeví.
Škálovatelnost
Naše provozní prostředí se bude moci přizpůsobit Vašim rostoucím nárokům na používání informačního systému. Je snadno škálovatelné, a to jak vertikálně tak horizontálně.

Rozvoj

Informační systém poroste s Vámi. Průběžně do něho budeme zapracovávat Vaše nové požadavky, takže bude stále splňovat Vaše měnící se potřeby. Automatizované testy zajistí plynulý přechod na nové verze systému.