Vývoj informačních systémů

Pořiďte si vlastní informační systém!

Informační systém na míru bez úvodní investice

Náš systém si můžete dovolit

Plaťte jenom za to, co skutečně využijete. Žádná úvodní riziková investice do vývoje nebo do licencí. Pravidelné platby z provozních nákladů, jejichž výše je dána tím, nakolik Vám informační systém v daném období skutečně pomohl, tj. vydělal nebo ušetřil Vaše peníze. Náklady tak máte stále pod kontrolou.

Abyste mohli používat vlastní informační systém, nepotřebujete IT oddělení. Nechte starosti s IT na nás. Informační systém prostě používejte.

Vaše průběžná bilance bude vždy pozitivní - od samého počátku i kdykoliv poté.

Poražte konkurenci

Informační systém na míru bude vykonávat Vaše administrativní činnosti za Vás a tím převede kvalitu Vaší práce na zcela novou úroveň. Dokáže:

 • Vést jakoukoliv evidenci a zajistit kvalitu a bezpečnost dat.
 • Sestavit z dat evidence jakékoliv komplexní výstupy a poskytnout je zaměstnancům či obchodním partnerům.
 • Zajistit konzistentní, bezchybnou kvalitu výstupů.
 • Zajistit dodržování Vašich obchodních pravidel.
Věnujte se tomu, co je pro Vaše podnikání skutečně důležité.

Přečtěte si o přínosech informačního systému pro Vaši firmu, o průběhu projektu implementace informačního systému, o našem přístupu ke kvalitě při vývoji a provozování informačních systémů.


Analýza uživatelských požadavků

Překleneme propast mezi uživateli systému a jeho vývojáři

Vývoj stojí na analýze

Analytické zadání specifikuje funkčnost budovaného systému a je tak nejdůležitějším dokumentem projektu implementace informačního systému, protože je dohodou mezi zadavatelem a realizátorem o tom, co přesně je předmětem projektu. Správné analytické zadání je klíčové pro úspěch projektu. Aby analýza splnila svůj účel, je potřeba:

 • Správně nastavit projektové procesy.
 • Vybrat nejvhodnější zadavatele.
 • Zajistit zpětnou vazbu z vývoje.
Získejte klíč k úspěšnému projektu vývoje.

Analýza musí být správně

Správné provedení analýzy uživatelských požadavků vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. Chybná analýza je v praxi až příliš častá.

 • Vyvinuli jsme nástroj pro tvorbu analytické dokumentace, který otevřeně a zdarma poskytujeme IT komunitě.
 • Dokážeme hovořit se zadavateli a uživateli systému jejich jazykem.
 • Získáme skutečné požadavky uživatelů na systém podle jejich reálných priorit.
 • Napíšeme funkční specifikaci systému a se zadavateli a vývojáři zajistíme její věcnou správnost, přesnost, úplnost, bezespornost a implementovatelnost.
Pouze správné analytické zadání povede projekt správným směrem.

Testování

Zjistěte skutečný stav prací na Vašem projektu

Buďte informováni

Testy zjišťují, které funkčnosti systému jsou hotové. Podíl hotových funkčností je jedinou objektivní mírou postupu prací na projektu vývoje.

 • Navrhneme nejvhodnější testovací strategii pro Váš projekt a uvedeme ji do praxe.
 • Napíšeme testovací scénáře podle analytického zadání.
 • Provedeme ruční testování Vašeho systému v dohodnutých termínech. Testovací běhy řádně a prokazatelně zdokumentujeme.
Testování je jediný způsob jak zjistit, kdy bude projekt hotový.

Automatizujte

Vyvinuli jsme nástroj usnadňující automatizaci testů databázových aplikací, který otevřeně a zdarma poskytujeme IT komunitě. Naprogramujeme automatické testy i pro Váš systém.

 • Automatizace snižuje celkovou pracnost testování.
 • Zvýší se reálné pokrytí testů.
 • Zkvalitní se testovací výstupy.
 • Zkrátí se cyklus vydávání nových verzí, a to až řádově.
 • Výrazně se zkrátí zpětná vazba programátora, což zvýší kvalitu systému.
Automatizace přináší vyšší kvalitu za méně práce.