Řízení kvality softwarových dodávek

Splňují Vaše systémy všechna Vaše očekávání?

 • Nebo řešíte:
 • chyby,
 • chybějící nebo nevyhovující funkčnosti,
 • nevhodný způsob ovládání,
 • nespolehlivost,
 • pomalost,
 • vysoké provozní náklady,
 • chybějící propojení mezi systémy?

Využijte potenciál softwarových systémů ve své společnosti naplno

Víme jak toho dosáhnout a pomůžeme i Vám.


Ruční testování uživatelského rozhraní

Ověříme, že systém splňuje Vaše požadavky

 • Provedeme ruční testování Vašeho systému podle testovacích scénářů.
 • Každý testovací běh řádně a prokazatelně zdokumentujeme.
 • Provedeme analýzu příčiny chyb.

Příprava testovacích scénářů

Zajistíme, že testy zahrnou všechny Vaše požadavky

 • Napíšeme testovací scénáře na základě analytického zadání.
 • Scénáře jsou jednoznačné, přehledné a zahrnují všechny potřebné kroky.

Vývoj automatických testů systémových rozhraní

Připravíme spustitelnou specifikaci funkčnosti systému

 • Otestujte nové verze pouhým stiskem tlačítka - získejte bezpracné regresní testy.
 • Testovací kroky jsou formulovány tak, že jim rozumí každý. Testy se tak stávají detailní specifikací, kterou je možné spustit.

Analýza uživatelských požadavků

Určíme funkčnost systému tak, aby splnil Vaše požadavky

 • Získáme skutečné požadavky uživatelů na systém podle jejich reálných priorit.
 • Napíšeme funkční specifikaci systému:
  • Datový model
  • Uživatelské rozhraní: obrazovky, formuláře, datová pole, akce
  • Systémová rozhraní: operace, datové struktury
  • Algoritmy, validace
 • Poskytujeme nástroje pro vytváření funkčních prototypů a pro psaní případů užití.

Nastavení projektu pro úspěch

Nastavíme organizaci projektu a projektový proces tak, 
aby Váš projekt správně fungoval a směřoval k úspěšnému dokončení.

 • Vyhodnoťte klíčové aspekty projektu a ujistěte se, že jsou v souladu s osvědčenými postupy.
 • Určete kritéria úspěchu projektu podle Vašich potřeb, ne potřeb dodavatele.
 • Získejte reálné výsledky průběžně od začátku projektu.

Kontakt

Web
https://www.lastware.cz
E-mail
lastware.cz@gmail.com
Telefon
737 264 184
Datová schránka
2c5dufh
Adresa
Lastware sro.
Hnězdenská 767 / 2 b
181 00
Praha 8
Číslo účtu
2500265784 / 2010 (Fio banka)
IČO
24304794
DIČ
CZ24304794

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 194758.