Řízení kvality softwarových dodávek

Testování

Ověřte si použitelnost Vašeho nového systému

Změřte skutečný stav postupu prací na Vašem projektu vývoje softwaru

Zjistěte si fakta

Testy určují, které funkčnosti systému jsou hotové. Podíl hotových funkčností je jedinou objektivní mírou postupu prací na projektu vývoje softwaru.

 • Navrhneme nejvhodnější testovací strategii pro Váš projekt a uvedeme ji do praxe.
 • Napíšeme testovací scénáře podle analytického zadání.
 • Provedeme manuální testování Vašeho systému. Testovací běhy řádně a prokazatelně zdokumentujeme.
Testování je jediný způsob, jak zjistit:
 • co se stane, když začnete systém používat,
 • kdy bude systém připraven k nasazení.

Automatizujte

Vytvořili jsme nástroj pro automatizaci testů databázových aplikací, který otevřeně poskytujeme IT komunitě. Připravíme automatické testy i pro Váš systém.

 • Automatizace snižuje celkovou pracnost testování.
 • Zvýší se reálné pokrytí testů.
 • Zkvalitní se testovací výstupy.
 • Zkrátí se cyklus vydávání nových verzí, a to až řádově.
 • Výrazně se zkrátí zpětná vazba programátora.
Automatizace přináší vyšší kvalitu a zároveň nižší pracnost.

Analýza uživatelských požadavků

Překleneme propast mezi uživateli systému a jeho vývojáři

Projekt stojí na analýze

Analytické zadání je klíčovým dokumentem projektu. Specifikuje funkčnost budovaného systému jako dohodu mezi jeho zadavatelem a dodavatelem. Správné provedení analýzy uživatelských požadavků vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. Chybná analýza je překvapivě častou příčinou neúspěchu projektů.

 • Poskytujeme nástroj pro vytváření funkčních prototypů a pro psaní případů užití.
 • Dokážeme hovořit se zadavateli a uživateli systému jejich jazykem.
 • Získáme skutečné požadavky uživatelů na systém podle jejich reálných priorit.
 • Napíšeme funkční specifikaci systému a se zadavateli a vývojáři zajistíme její věcnou správnost, přesnost, úplnost, bezespornost a implementovatelnost.
Pouze správné analytické zadání povede projekt správným směrem.

Vývoj na zakázku

Vyřešíme Vaše specifické potřeby

Vyvineme a nasadíme software přesně podle Vašich požadavků. Náš software pro Vás můžeme provozovat. Naše implementační priority jsou:

 • Bezproblémový provoz bez nároků na lidské zdroje.
 • Vynikající uživatelský komfort.
 • Kvalita bez jakýchkoliv kompromisů.
 • Snadná udržovatelnost a rozšiřitenost systému.

Kontakt

Web
https://www.lastware.cz
E-mail
lastware.cz@gmail.com
Telefon
737 264 184
Datová schránka
2c5dufh
Adresa
Lastware sro.
Hnězdenská 767 / 2 b
181 00
Praha 8
Číslo účtu
2500265784 / 2010 (Fio banka)
IČO
24304794
DIČ
CZ24304794
OR
Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 194758.